Servicii Automatizări
Gido Test vă oferă o gamă largă de servicii în zona executiilor de instalații electrice.
Automatizarea electrică a sistmelor de automatizare industriale
Automatizari de tip Building Management System (BMS) pentru cladiri inteligente
Gido Test vă oferă servicii de automatizări ce cuprind:

Proiectare

Executie automatizare

Programare echipamente de tip PLC sau KNX

Probe, teste si masuratori

Punere in functiune sau asistenta la punerea in functiune

Instruirea personalului de exploatare

Intretinere si service pentru lucrarile efectuate